Verzendkosten crediteren [NB]

Als u een order heeft ontvangen waar u achteraf de verzendkosten niet in rekening wilt brengen, dan is het mogelijk om achteraf alleen de verzendkosten te crediteren.

Ga naar WINKEL > Orders in het linkermenu van uw backoffice en klik de order aan waarvan u de verzendkosten wilt crediteren. U komt automatisch uit op het Dashboard van de order. In het vak PAYMENT staat de knop Voeg credit factuur toe. Klik hierop om de verzendmethoden te crediteren.

Er opent een pop-upvenster met bovenaan het venster de producten en onderaan een aantal aanvinkmogelijkheden. Zet alle productaantallen op 0. Indien gewenst kunt u ook u uw klant inlichten door Klant inlichten aan te vinken. Activeer de switch Verzendkosten crediteren. Klik rechts onderaan het pop-upvenster op Toevoegen om de creditfactuur voor de verzendkosten aan te maken.

Let op! Om alleen de verzendmethoden te crediteren moet u alle producten op 0 laten staan. Het is niet mogelijk een creditering terug te draaien.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen