Inlogwachtwoord van de backoffice wijzigen [NB]

  1. Ga naar SYSTEM > Settings > GENERAL SETTINGS > Account via het linker menu van de backoffice.
  2. Klik onder Profile information op Change password. 
  3. Er opent een pop-upventer waar u het wachtwoord kun wijzigen. Vul bij Old password het wachtwoord in dat u nu gebruikt om in te loggen in de backoffice. Vul New password het wachtwoord in dat u wilt gaan gebruiken. Herhaal dit wachtwoord bij Confirm new password om te controleren of u twee keer hetzelfde wachtwoord heeft ingevuld.   4. Klik rechts onderin op Save. 
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen