Importwizard: Producten bewerken [NB]

Op deze pagina is een overzicht te zien welke kolommen u kunt koppelen aan de verschillende opties in de backoffice.

Let op! Gebruikt u andere kolomnamen of zitten bepaalde kolommen niet in de importsheet dan kan dit beeld afwijken. De linkerkolom is de kolomnaam in de importsheet, de rechtskolom is de functie in de backoffice.  

ADDITIONAL SETTINGS  
Behaviour Kies voor Only update existing products in het drop-downmenu wanneer u nieuwe producten import. 
Find by Koppel de bewerkte producten aan de producten in de backoffice. Bij het bewerken van producten kunt u deze optie het beste laten staan op Intern_ID.

 

SET FIELD TYPES  
Internal_ID Product - Product ID --> Dit veld verschijnt alleen als u de Internal_ID als kolom heeft toegevoegd. Dit is niet een verplicht veld, maar dit veld kunt u gebruiken om te kunnen sorteren (Group by). 
Internal_Variant_ID Variant - Variant ID --> Met de variant id kan je sorteren welke variant het eerste in het dropdownmenu wilt staan indien er meerdere varianten van een product zijn.
Visible Product - Visibility
Brand Product - Brand 
Supplier Product - Supplier

 

Heeft u meerdere talen toegevoegd aan uw backoffice, dan is het rijtje voor talen aangevuld met de andere talen. Voor Engels staat er dus bijvoorbeeld EN_Title_short. 

NL_Title_Short Product - Title - Nederlands
NL_Title_Long  Product - Full title - Nederlands
NL_Description_Short Product - Description - Nederlands 
NL_Description_Long Product - Content - Nederlands 
NL_Variant Variant - Title - Nederlands


Price Variant - Price
Price_Old Variant - Price old incl
Price_Cost Variant - Price cost
Price_Unit Variant - Unit price
Unit Variant - Price old 
Tax Variant - Tax


Stock_Track   Variant - Inventory tracking enabled 
Stock_Disable_Sold_Out Variant - Inventory allow backorders 
Stock_Level Variant - Inventory level 
Stock_Alert  Variant - Inventory warning level
Stock_Min Variant - Inventory minimum 

 

Article_Code Variant - Article code
EAN  Variant - EAN 
SKU  Variant - SKU
Weight  Variant - Weight 
Volume  Variant - Volume 
Colli  Variant - Colli 
Size_X  Variant - Width (Size X) 
Size_Y Variant - Width (Size Y)
Size_Z Variant - Width (Size Z) 
Matrix  Matrix 

 

Data_01  Product - Data 01 
Data_02  Product - Data 02 
Data_03 Product - Data 03 

 

Varianten  
Buy_Min Variant - Minimum quantity
Buy_Max Variant - Maximum quantity

 

NL_Category_1 Product - Category 1 - Nederlands
NL_Category_2 Product - Category 2 - Nederlands
NL_Category_3 Product - Category 3 - Nederlands
NL_Meta_Title Product - Meta title - Nederlands 
NL_Meta_Description  Product - Meta description - Nederlands 
NL_Meta_Keywords  Product - Meta keywords - Nederlands


Afbeeldingen  
Images Product - images 
Tags Product - Tags

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen