SEOshop App store [NB]

Veel webwinkeliers willen hun webwinkel koppelen aan andere softwarepakketten die ze gebruiken, zoals boekhoud-, e-mailmarketing- en fulfilmentpakketten. Om dit te kunnen aanbieden beschikt SEOshop over een App Store. De apps die hier worden aangeboden zijn eigenlijk koppelingen tussen de webwinkel en de externe software en worden gebouwd door SEOshop partnerbedrijven. De prijs van de koppeling varieert en is afhankelijk van de complexiteit. Ga via het linker menu van de backoffice naar WEBSITE > Apps > App store.

Purchased apps

Ga via het linker menu van de backoffice naar WEBSITE > Apps > Purchased apps. Hier vindt u een overzicht van apps die u heeft aangeschaft. Betalingen voor apps vinden eenmalig of terugkerend plaats, dit staat aangeven onder de kolom 'terugkerend': ja of nee. Apps/thema's worden voor minimaal 1 maand aangeschaft, afgerond op hele maanden en zijn maandelijks opzegbaar. In onderstaande tabel is de betekenis van verschillende statussen omschreven.

  • Active - app/thema is geïnstalleerd en wordt mogelijk gefactureerd.
  • Installed - app/thema is gedeïnstalleerd, maar wordt mogelijk nog één keer gefactureerd i.v.m. maandelijkse opzegging.
  • Removed - app/thema is gedeïnstalleerd en wordt niet meer gefactureerd.
Let op! Annuleert u een app binnen 12 uur na installatie, dan wordt deze direct gedeïnstalleerd. De app wordt niet in rekening gebracht. Na 12 uur schaft u de app voor minimaal 1 (hele) maand aan.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen