Verzendmethoden instellen [NB]

Het succes van uw webwinkel staat of valt met betrouwbare en snelle bezorging van geplaatste bestellingen. Voordat u live kunt gaan, dient u eerst de door u gekozen verzendmethoden te configureren. Anders heeft het voor uw klanten weinig zin om te gaan winkelen!

Verzendmethode aanmaken

  1. Ga in het linker menu van uw backoffice naar SYSTEM > Settings > SHOP SETTINGS > Shipping methods.
  2. Voeg een verzendmethode toe door te klikken op Add a shipping method in de navigatie rechts bovenaan het scherm. Er opent een pop-upvenster waar u een Titel kunt invullen. Dit is de naam van de verzendmethode, deze krijgen uw klanten als verzendoptie te zien bij het afrekenen van een bestelling, bijvoorbeeld Brievenbuspost, Pakketdienst, PostNL of DPH. Verder kunt u aangeven wat voor Type verzendmethode dit is.
    • Default delivery - standaard staat voor normale verzendmethoden, zoals pakketdiensten en brievenbuspost.
    • Cash on delivery - gebruik deze optie wanneer uw klanten hun bestelling bij de bezorger mogen afrekenen (deze optie wordt vooral in landen als Duitsland gebruikt).
    • Store pickup - deze optie kunt u aanbieden als u een fysieke winkel heeft waar klanten bestellingen kunnen ophalen. Als u hiervoor kiest, controleer dan of u in het linkermenu van de backoffice via SYSTEM > Settings > GENERAL SETTINGS > Company het afhaaladres heeft ingevoerd, dit wordt overgenomen op uw facturen. Vermeld daarnaast uw fysieke adres (eventueel gekoppeld aan een routebeschrijving met Google Maps) ook duidelijk bij de contactgegevens van uw webwinkel.  3. Na het aanmaken komt u terug op het overzicht. Klik op de verzendmethode om deze te bewerken. U kunt hier de volgende opties configureren:

Verzendmethode instellen 

INFORMATION

Bij Titel kunt de titel van de verzendmethode aanpassen. Bij Description kunt u een korte omschrijving geven van de verzendmethode of eventuele voorwaarden noteren. Deze omschrijving is zichtbaar in de checkout van uw webwinkel. 


SETTINGS

Bij Type kunt u het type verzendmethode wijzigen. Het type dat staat ingesteld is het type dat u geselecteerd heeft bij het aanmaken van de verzendmethoden. Selecteer bij Tax het van toepassing zijnde BTW-tarief. Over het algemeen zal dit 21% zijn. Ziet u in het uitklapmenu geen BTW-tarief staan? Maak het dan aan via SYSTEM > Settings > PAYMENT SETTINGS > Taxes in het linker menu van de backoffice. Voer bij For free above het bedrag in (incl. BTW) waarboven u geen verzendkosten in rekening brengt. Bij Only visible in de backoffice kunt u aangeven of de verzendmethode gekozen kan worden in de webwinkel. Bij het handmatig aanmaken van een order in de backoffice via SHOP > Orders dient u verzendkosten in te voeren. Deze kunnen afwijken van de tarieven van de door u aangeboden verzendmethoden. Door deze checkbox te activeren krijgen klanten die een bestelling plaatsen in de webwinkel dit niet te zien, alleen u of uw medewerkers in de backoffice. 

CASH ON DELIVERY

Bezorgkosten voor betaling onder rembours worden primair gebruikt in de Duitse markt. Vul dit veld alleen in als u als verzendtype Cash on delivery heeft gekozen. Vul de extra kosten in die u berekent aan uw klanten voor het toestaan van betaling op het moment van levering.

Deze bezorgkosten zijn extra kosten bovenop de verzendkosten die u instelt bij gewichten. U kunt bijvoorbeeld €5 extra rekenen als klanten kiezen voor rembours. Dan vult u bij gewichten de standaard verzendkosten in en bij bezorgkosten het getal 5.

DELIVERY COSTS

Verzendkosten zijn afhankelijk van het totale gewicht van een zending. Zelfs als u geen verzendkosten in rekening brengt, dient u deze gegevens te controleren. 

Let op! U kunt binnen uw webwinkel maar één gewichtseenheid gebruiken. Gewichten kunnen alleen in numerieke waarden uitgedrukt, zonder decimalen. Als er sprake is van grote onderlinge gewichtsverschillen in uw productassortiment, voer dan altijd gewichtswaarden in, die uitgedrukt zijn in de kleinste eenheid. Een voorbeeld: u heeft een webwinkel waar u zowel computers als accessoires verkoopt. Een desktopcomputer weegt aanzienlijk meer dan een USB-kabel. Omdat u geen decimale waarden kunt gebruiken en zo nauwkeurig mogelijk wilt werken, voert u alle gewichten in grammen in. Wij raden u aan altijd in grammen te werken (zoals ook aangegeven staat bij de instellingen van een product). Wegen uw producten teveel om in grammen te werken, zorg dan dat u altijd hele getallen gebruik. 

Controleer of ingevulde gewichten bij producten binnen de gewichtsklasse vallen. Indien dit niet het geval is, dient u een extra klasse aan te maken, anders kunnen de betreffende producten niet worden verzonden en dus niet besteld worden.

Klik op Add a price om een nieuwe gewichtsklasse aan te maken. Er verschijnt een pop-upvenster waar u de onder- (Minimum weight) en bovengrens (Maximum weight) kunt invoeren, alsmede de verzendkosten (Price inclusief BTW) die u uw klanten in rekening brengt. Klik op Save om de nieuwe gewichtsklasse toe te voegen. U kunt meerdere klassen aanmaken. Zorg ervoor dat er geen overlapping is. Eindigt uw laatste klasse op 100 gram? Begin uw volgende klasse dan met 101. 

COUNTRIES

Voeg nu de landen toe waar de door u gekozen verzendmethoden kunnen worden gebruikt en van waaruit u bestellingen wilt accepteren. Klik op Change country selectionEr verschijnt een lijst met allerlei landen, met daarvoor een checkbox. Vink één voor één de landen aan waarnaar u wilt verzenden. Hanteert u per land verschillende verzendkosten? Dan dient u deze per land apart aan te maken. Sla het geheel op door rechtsonder op Save te klikken. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen