Een overzicht van alle verzendingen [NB]

Indien u meerdere orders per dag heeft, kunt u werken met het overzicht van verzendingen. Die vindt u in het linker menu van de backoffice onder SHOP > Orders > Shipments. Hier ziet u een overzicht van alle orders die verzonden moeten worden of zijn verzonden, gesorteerd op datum. U kunt per order de status van de verzending bekijken. De orders die nog niet verzonden zijn, zijn rood gekleurd. 

Klik op een verzending om de status te wijzigen. Er opent een pop-upvenster waarin u de status op verzonden kunt zetten en eventueel een track & trace code kunt toevoegen. Klik vervolgens rechts onderaan op Save. Klik links onderin het pop-upvenster op Print shipment om de pakbon af te drukken. 

Als u de order wilt bekijken, kunt u aan de linkerkant van het scherm op het ordernummer klikken. Deze staat direct onder het pakbonnummer.

U kunt een actie voor meerdere verzendingen tegelijk uitvoeren door de checkboxen naast een verzending aan te vinken en links bovenaan op het drop-downmenu Bulk actions te klikken. Klik vervolgens de actie aan die u wilt uitvoeren voor alle door u aangevinkte verzendingen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen