Een overzicht van alle orders [NB]

Alle orders die geplaatst worden in uw webwinkel komen terecht in het orderoverzicht. Dit overzicht vindt u onder SHOP > Orders in het linker menu van uw backoffice. 

Om de details van een order te bekijken kunt u op de betreffende order in de Order Number rij te klikken. 

Via de navigatie rechts bovenin het scherm kunt u een export maken van alle orders. Klik op Export om de export te maken. U ontvangt een mail waarin u de export kunt downloaden. Klik op Create quote om een offerte aan te maken en klik op Quotes om uw offertes te bekijken. 

Orders bewerken in bulkactie

Activeer de checkboxen naast de orders en klik links bovenaan op het drop-downvenster Bulk actions om een bulkactie uit te voeren. U kunt de volgende acties uitvoeren met de aangevinkte orders:

  • Hold selected offers - zet de order in de wacht.
  • Unhold selected offers - haal de order uit de wacht.
  • Delete selected offers - verwijder de geselecteerde offertes. Het is niet mogelijk om een order te verwijderen.
  • Cancel selected orders - hier kunt u een order annuleren, maar let op, want een annulering kan niet ongedaan gemaakt worden.
  • Print shipping labels - deze hebben het formaat 3 x 11 cm. Dit formaat kan niet aangepast worden. U ontvangt de labels in uw mail.
  • Print packing slips - er wordt een PDF-bestand gemaakt van de pakbonnen.
  • Print invoices - maakt een PDF-bestand aan van alle facturen. Als er creditnota's zijn aangemaakt, dan zullen deze ook toegevoegd worden in het PDF-bestand.

De wijzigingen die u aanbrengt worden doorgevoerd voor alle ingevinkte opties.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen