SEO gegevens van een product [NB]

Selecteer onder SHOP > Products > Products het product waaraan u de SEO gegevens wilt toevoegen. Scroll naar beneden tot u uitkomt bij Search Engines.

In tegenstellingen tot de informatie te vinden bij het Product content, wordt de informatie die u invult bij Search Engines niet weergegeven in uw webwinkel. Deze informatie is puur en alleen voor zoekmachineoptimalisatie (Search Engine Optimization) bedoeld, m.a.w. uw vindbaarheid in Google.

 • Do not index– indien u niet wilt dat een product geïndexeerd wordt in Google, dan kunt u de checkbox aanvinken en vervolgens de pagina opslaan. No index is handig wanneer uw webwinkel nog onder constructie is, of wanneer u verschillende pagina's heeft met vrijwel gelijke content om te voorkomen dat zoekmachines denken dat u dubbele content heeft. De pagina in uw webwinkel wordt dan niet geïndexeerd.
 • Page Title – dit is de meta title. Dit is dus de naam van de pagina, in dit geval de naam van het product.
 • URL - geef de pagina een eigen URL. Dit kan geen URL zijn die al bezet is.
  Let op! Op het moment dat u live bent met uw shops, worden de pagina's geïndexeerd in zoekmachines aan de hand van deze URL. Wijzigen van de URL betekent dat u de indexatie, en dus de ranking van het product in zoekmachines, van de productpagina verliest. Wilt u toch de URL wijzigen, maak dan een redirect aan. 
 • Meta description – geef hier een korte beschrijving van het product. De meta description komt onder de link te staan als beschrijving van de pagina. U kunt hiervoor maximaal 160 tekens gebruiken. Zorg ervoor dat u een lopend stukje tekst schrijft en niet alleen maar sleutelwoorden achter elkaar plakt.
 • Meta keywords – keywords zijn kernwoorden van uw product. Hier kunt u bijvoorbeeld dezelfde voor gebruiken als u gedaan heeft bij SHOP > Products > Product > Tags. Keywords staat gelijk aan de meta keywords. In tegenstelling tot de normale tags, worden keywords niet gebruikt in Google. 
 • Google Category – producten worden in Google-zoekresultaten gecategoriseerd op basis van eigenschappen. Het vermelden van eigenschappen is geen garantie dat de producten daadwerkelijk worden weergegeven, maar het toevoegen van een Google Category vergroot de kans dat uw producten in relevante categorieën worden opgenomen. De door Google gehanteerde categorieën vindt u hier. Kopieer de gewenste categorie en plak deze in het Google Category-veld. U kunt een product maar aan één categorie toevoegen.
 • Canonical URL – een canonieke URL is een voorkeursversie van pagina's met vergelijkbare of identieke inhoud. Als uw webwinkel productpagina's bevat die erg veel op elkaar lijken of dezelfde informatie vermelden, kunt u hier een canonieke URL invoeren. Een ander toepassingsscenario voor een canonieke URL is wanneer een productpagina via verschillende URL's bereikbaar is. De canonieke URL wordt in de broncode van uw webwinkel opgenomen en vertelt Google welke pagina er geïndexeerd en getoond moet worden in de zoekresultaten.
  Let op! Canonieke URLs zijn alleen nodig als u veel dubbele content heeft. Als uw webwinkel een productpagina bevat die bereikbaar is via verschillende URLs, terwijl alle URLs dezelfde content bevatten, dan kunt u één van de URLs als een canonieke URL instellen. Het product wordt dan alleen geïndexeerd via zijn canonieke URL.
BELANGRIJK! Controleer of alle velden geen witregels bevatten. Door de template engine wordt dit vertaald naar een break () in HTML. Dit heeft als gevolg dat de meta description (invalide) HTML bevat waardoor deze genegeerd wordt door zoekmachines. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de titel, waar de witregels niet altijd zichtbaar zijn. Kopiëren en plakken vanuit bijvoorbeeld Word, kan dat witregels veroorzaken. In principe zie je dan geen witregel doordat de tekstregels naast elkaar worden geplakt, maar de witregel zit er wel in.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen