Belasting [NB]

Op veel plekken in de backoffice dient u een belastingtarief in te vullen, bijvoorbeeld bij producten, betaalmethoden en verzendmethoden. Voor u hier een belastingtarief kunt invullen, dient u eerst een tarief aan te maken in het linker menu bij SYSTEM > Settings > PAYMENT SETTINGS > Taxes.

Klik rechts bovenin uw scherm op Add tax. Vul in het pop-up venster bij Title een naam voor het belastingpercentage in (bijvoorbeeld, 21% belasting) of een naam die voor u duidelijk is (bijvoorbeeld, Nederland). Bij Tax vult u vervolgens het juiste belastingtarief in. Wanneer u bijvoorbeeld een belastingtarief van 21% wilt opgeven, vult u hier 21 in.

Hanteert u meerdere belastingtarieven zoals 6% en 21%? Dan kunt u een van de twee instellen als standaardtarief. Deze kunt u instellen door naast het tarief op Default te klikken. Naast het tarief komt dan in blauwe letters DEFAULT te staan. Dit tarief wordt vervolgens automatisch overgenomen als er een nieuw product wordt aangemaakt. U kunt een belastingtarief bewerken door op de titel te klikken. 

In Nederland is het algemene BTW-tarief 21%. Daarnaast bestaan er 2 andere tarieven, namelijk het 6%-tarief en het nultarief. Voor meer informatie over BTW-tarieven verwijzen wij u door naar de website van de Belastingdienst

Tax override

In Europa hebben we te maken met drempelwaarden voor het gebruik van BTW. Verkoopt u in een jaar meer dan de door de belastingdienst vastgestelde drempelwaarden aan particulieren of ondernemers die geen aangifte doen en/of organisaties die geen ondernemer zijn? Dan moet u het BTW-tarief van het land van uw klant in rekening brengen. 

Dit is alleen nodig vanaf het moment dat de omzet voor dat land hoger is dan de drempelwaarde voor dat land. Is de omzet lager dan de drempelwaarde, dan hoeft u de tax override niet in te stellen. Verkoopt u alleen binnen Nederland, dan hoeft u geen Tax override in te stellen.

Region tax  

Een regio belasting is iets dat voornamelijk voorkomt in America. In Nederland hebben we een landelijke belasting die niet afwijkt per provincie, namelijk 21%. In Amerika heeft elke state zijn eigen belastingtarief. Die kunt u instellen bij region tax. 

Tax override of een regio tax instellen

Voor zowel Tax override als regiobelasting gebruikt u dezelfde functie. 

 1. Ga naar SYSTEM > Settings > PAYMENT SETTINGS > Taxes via het linker menu van de backoffice.
 2. Klik op de belasting waaraan u een Tax override  of Region tax wilt toevoegen.
 3. Klik op de blauwe (link)tekst Add a regional tax om een nieuwe override/region tax aan te maken. 
 4. Er opent een pop-upvenster  • Country - selecteer het land waar u de omzet drempelwaarde heeft bereikt of een region tax wilt aanmaken. 
  • Region - selecteer de provincie/regio/state waarvoor de region tax geldt. Let op! U hoeft deze optie alleen te selecteren wanneer een provincie/regio/state belasting afwijkt van de belasting van het land. U hoeft hier geen regio te selecteren als u een Tax override aanmaakt. Selecteer dan alleen een land bij Country. 
  • Tax name - vul hier VAT of TAX in afhangend van de norm in het land.
  • Tax rate - vul het belastingtarief in van het land waarvoor de drempelwaarde is bereikt voor Tax override of de het belastingtarief als u een regio belasting aan het instellen bent. 
  • Tax type - Selecteer Replace the federal tax of Combine with federal tax .  

   Replace the federal tax
   Uw standaard, federal tax, is 21% zijn omdat u een Nederlandse webwinkel heeft. Wanneer u de drempelwaarde heeft bereikt voor België, dient u een Tax override in te stellen. Wanneer een klant vervolgens een bestelling plaatst vanuit België moet er 19% belasting betaald worden i.p.v. 21%. In dat geval moet de federal tax, de 21%, vervangen worden en kiest u voor Replace the federal tax

   Combine with federal tax

   In Canada is de federal tax 5%, maar in de state/regio British Columbia moet men 7% regiobelasting extra betalen. In dat geval kiest u voor Combine with the federal tax. Wanneer de klant een order plaats naar British Columbia, dan betaalt hij 7% + 5% belasting. 

 5. Klik op Save om de Tax override of regiobelasting voor dat land toe te voegen. Op alle nieuwe order uit dat land wordt nu het belastingtarief berekend die u heeft ingesteld.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen