Keurmerk toevoegen aan uw webwinkel [NB]

Onder WEBSITE > Design > Hallmarks vindt u de mogelijkheid om keurmerken aan uw webwinkel toe te voegen. Met een keurmerk kunt u aantonen dat uw webwinkel aan algemeen geldende eisen voor webwinkels voldoet. Dit vergroot de betrouwbaarheid van uw webwinkel. U heeft uiteraard wel toestemming van het keurmerk nodig voordat u dit in uw webwinkel kunt plaatsen.

Voordat u officieel een keurmerk mag plaatsen moet uw webwinkel voldoen aan de eisen van het betreffende keurmerk. De eisen verschillen per keurmerk.. Neem voor meer informatie contact op met de keurmerkorganisatie.

Keurmerk toevoegen

Om een keurmerkafbeelding te plaatsen moet u een beveiligde link hebben (https://) eindigend op een afbeeldingextensie (.jpg, .png, ect.). Heeft u die niet? Dan kunt u de afbeelding toevoegen aan uw bestanden.

 1. Ga in uw backoffice naar SYTEM > Tools > Files.
 2. Upload hier de afbeelding van het keurmerk door op Upload files te klikken rechts bovenin het scherm te klikken. 3. Klik op het pop-upvenster om uw map met bestanden te openen. Zoek in de map het bestand die u wilt toevoegen, selecteer het en klik vervolgens op Openen om het bestand toe te voegen. 
 4. Kopieer de URL. 5. Ga vervolgens naar WEBSITE > Design > Hallmarks.
 6. Klik Add a Hallmark rechts bovenin het scherm om een keurmerk aan te maken. 
 7. Er verschijnt een pop-upvenster waarin u alle gegevens kunt invoeren   • Name - vul hier de naam van het keurmerk in, bijvoorbeeld Thuiswinkel waarborg.
  • Image URL - hier plakt u de URL die u zojuist heeft gekopieerd. Gebruikt u een externe link, controleer dan of deze begint met https:// en eindigt op een afbeelding extensie. 
  • Link URL - u kunt hier de URL naar de website van het keurmerk invullen, een pagina in uw webwinkel met informatie over het keurmerk, of iedere ander externe link. 
  • Open in same window - wanneer u dit aanvinkt, zal de pagina waar u naartoe linkt in een hetzelfde venster geopend worden. Als u dit aanvinkt, verlaat de bezoeker uw webwinkel wanneer hij op het keurmerk klikt.
 8. Klik op Save om het keurmerk te plaatsen.

U kunt keurmerken wijzigen door op het keurmerk te klikken en verwijderen door op het rode prullenbakicoon te klikken.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen