Deelzending aanmaken per order

Als er Direct in het drop-downmenu Aanmaken in de sectie Facturen in het tabblad Administratie (te bereiken via ALGEMEEN > Instellingen > Geavanceerd in het linker menu) staat, dan wordt er direct een factuur en pakbon aangemaakt. Om alsnog een deelzending in te stellen moet u de pakbon annuleren en opnieuw aanmaken.

  1. Ga naar de order waar u de deelzending voor in wilt stellen via CATALOGUS > Orders in het linker menu. U komt uit op het dashboard van de order.

  2. Op het dashboard van de order vindt u de pakbon. Klik naast de pakbon op de blauwe i. 

  3. Er opent een pop-upvenster waarin u de status van de pakbon kunt wijzigen. Kies in het drop-downmenu Status voor de optie Geannulleerd en klik vervolgens rechtsonder op Verzending aanpassen.

  4. Op het dashboard van de order is bij de geannuleerde order nu een knop verschenen genaamd Zending aanmaken. Klik hierop om de eerste pakbon aan te maken.

  5. Er opent een nieuw pop-upvenster waarin u rechtsboven de producten kunt selecteren voor de eerste zending. 

    Selecteer de aantallen in de drop-downmenu's. Zet de producten die niet meegenomen worden in deze zending op 0.

  6. Klik rechtsonderin op Zending toevoegen om de eerste pakbon toe te voegen. Herhaal dit proces net zo lang totdat alle producten opgenomen zijn in een pakbon. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen