Belasting

Op veel plekken in de backoffice dient u een belastingtarief in te vullen, bijvoorbeeld bij producten, betaalmethoden en verzendmethoden. Voor u hier een belastingtarief kunt invullen, dient u eerst een tarief aan te maken in het linker menu bij ALGEMEEN > Instellingen > Belasting.

Klik bovenin uw scherm op de groene plus-knop. Vul in het pop-up venster bij Titel een naam voor het belastingpercentage in (bijvoorbeeld, 21% belasting). Bij Percentage vult u vervolgens het juiste belastingtarief in. Wanneer u bijvoorbeeld een belastingtarief van 21% wilt opgeven, vult u hier 21,00 in.

Hanteert u meerdere belastingtarieven zoals 6% en 21%? Dan kunt u een van de twee instellen als standaardtarief. Deze kunt u instellen door naast het tarief op het ster-icoon te klikken. Dit tarief wordt vervolgens automatisch overgenomen als er een nieuw product wordt aangemaakt.

Mochten er in de toekomst wijzigen zijn in het belastingtarief, dan kunt u op het potlood-icoon klikken naast de belastingoptie om deze te bewerken. U kunt dan de Titel en het Percentage aanpassen.

In Nederland is het algemene BTW-tarief 21%. Daarnaast bestaan er 2 andere tarieven, namelijk het 6%-tarief en het nultarief. Voor meer informatie over BTW-tarieven verwijzen wij u door naar de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u alle informatie over de verschillende BTW-tarieven en een lijst met goederen met bijbehorend tarief.

Tax override

In Europa hebben we te maken met drempelwaarden voor het gebruik van BTW. Verkoopt u in een jaar meer dan de door de belastingdienst vastgestelde drempelwaarden aan particulieren of ondernemers die geen aangifte doen en/of organisaties die geen ondernemer zijn? Dan moet u het BTW-tarief van het land van uw klant in rekening brengen. 

Dit is alleen nodig vanaf het moment dat de omzet voor dat land hoger is dan de drempelwaarde voor dat land. Is de omzet lager dan de drempelwaarde, dan hoeft u de tax override niet in te stellen. Verkoopt u alleen binnen Nederland, dan hoeft u geen Tax override in te stellen. 

Tax override instellen

  1. Ga naar ALGEMEEN > Instellingen > Belasting via het linker menu van de backoffice.  2. Bewerk het belastingtarief dat gekoppeld zit aan oa. uw producten. Dit zal in de meeste Nederlandse webwinkel 21% of 6% zijn. 

  3. Klik op de blauwe (link)tekst Add tax override om een nieuwe override aan te maken.   4. Er opent een pop-upvenster    • Land - Selecteer het land waar u de omzet drempelwaarde heeft bereikt
    • Percentage - Vul het belastingtarief in van het land waarvoor de drempelwaarde is bereikt. 

  5. Klik op Toevoegen om de Tax override voor dat land toe te voegen. Op alle nieuwe order uit dat land wordt nu het belastingtarief berekend die u heeft ingesteld.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen