Wat u kunt exporteren [NB]

Via SYSTEM > TOOLS > Export in het linker menu van de backoffice kunt u gemakkelijk gegevens uit uw webwinkel exporteren. Hieronder kunt u lezen wat u precies kunt exporteren en hoe dit in zijn werk gaat.

Hoe exporteer ik?

 1. Ga via het linker menu van de backoffice naar SYSTEM > TOOLS > Export
 2. Click rechts boven in het scherm op New Export. 
 3. Er opent een pop-upvenster met daarin een drop-downmenu waar u een type export kunt selecteren, bijvoorbeeld producten.
 4. Klik in het pop-upvenster op Export.
 5. Is het een grote export, dan kan het zijn dat deze nog op in progress blijft staan. Refresh de pagina om de zoveel minuten om te controleren of de export op Finished staat. In de meeste gevallen zal dit direct zo zijn. Bij de meeste exports ontvangt u ook een mail waarin u het bestand kunt downloaden. 

Wat kan ik exporteren?

 • Products
 • Inventory
 • Orders
 • Shipment
 • Invoices
 • Sales
 • Customers
 • Filters
 • Redirects
 • Newsletter subscriptions

PRODUCTEN

Een export van producten bestaat uit een export van alle productvarianten met daarin alle productgegevens. De volgende opties kunnen niet geëxporteerd worden:

 • Specificaties
 • Extra velden
 • Filters 
 • Quantity discount
 • Related products
 • Product URL 
 • Google categories
 • Index settings (Do not index functie)

Als u producten wilt wijzigen via de importfunctie, dan kunt u deze sheet na wijziging weer importeren via SYSTEEM > Tools > Import. INVENTORY

Wanneer u de inventory exporteert, exporteert u alleen de productinformatie en de voorraadgegevens van een product. Hierbij worden opties als productafbeeldingen, categorieën en tags achterwege gelaten. 

ORDERS

Maak een export van alle orders in uw backoffice. Hier wordt er niet gelet op de status van de orders. Alle orders worden geëxporteerd. 

SHIPMENT

Maak een export van alle pakbonnen in uw backoffice. Let op! Dit is een .CSV-bestand met alle gegevens binnen de pakbonnen. Dit is geen PDF-bestand van alle pakbonnen. 

INVOICES

Maak een export van alle facturen in uw backoffice. Let op! Dit is een .CSV-bestand met alle gegevens binnen de facturen. Dit is geen PDF-bestand van alle facturen. 

SALES

Maak een export van alle betaalde orders in uw backoffice. 

CUSTOMERS

Maak een export van alle klanten. In de export staan zowel geregistreerde klanten als gastaccounts. 

FILTERS

Maak een export van producten waaraan u filters heeft gekoppeld met daarin de filter en de geselecteerde waarden.

REDIRECTS

Maak een export van alle redirects die u heeft aangemaakt onder SYSTEM > Settings > WEBSITE SETTINGS > Redirects.

NEWSLETTER SUBSCRIPTIONS

Vanuit uw Lightspeed eCom backoffice kunt u geen nieuwsbrieven versturen. U heeft hiervoor een koppeling met een extern e-mailmarketingplatform nodig, die u kunt vinden in de App Store of zelf een kiezen.

Maak een export van alle aanmeldingen voor uw nieuwsbrief. Deze gegevens kunt u vervolgens gebruiken in het door u gekozen e-mailmarketingplatform.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen