Gegevens voor de factuur van SEOshop wijzigen

Onder Mijn Account > Facturen > tabblad Factuurgegevens vindt u uw factuurgegevens zoals deze bekend zijn bij SEOshop. Deze gegevens zijn niet zichtbaar voor uw klanten. De gegevens die zichtbaar zijn voor uw klanten kunt u invoeren bij ALGEMEEN > Instellingen > Bedrijf te bereiken via het linker menu van de backoffice.

Contactinformatie

Vul onder contactinformatie de gegevens in van de contactpersoon van uw webwinkel. Mochten wij u willen bereiken, dan zullen wij contact opnemen met de persoon die hier vermeld staat.

 • Contactpersoon – dit is uw contactpersoon voor SEOshop.
 • Telefoonnummer – vul hier eventueel het nummer van een vaste telefoonlijn in.
 • Mobiel telefoonnummer – vul hier uw mobiele telefoonnummer in.
 • E-mail - vul hier het e-mailadres in waar wij u op kunnen bereiken. Dit kan een persoonlijk adres zijn. 

Bedrijfsgegevens

Vul hier belangrijke bedrijfsgegevens in. Zonder deze gegevens kunt u geen shop beginnen bij SEOshop. 

 • Bedrijfsnaam - vul hier de bedrijfsnaam in zoals deze staat geregistreerd bij de KVK.
 • Branche - selecteer de branche van uw webwinkel door te klikken op het drop-downmenu en vervolgens een item uit de lijst aan te klikken. Mocht uw shop uit meerdere branches bestaan, selecteer dan de branche die het meest representatief is.
 • BTW-nummer - na uw BTW-registratie bij de Belastingdienst, ontvangt u een BTW-nummer. Dit nummer is verplicht voor elke ondernemer. Het BTW-nummer heeft 14 tekens en ziet er bijvoorbeeld zo uit: NL001357913B89.
 • KvK-nummer - alle ondernemingen die zich inschrijven in het Handelsregister krijgen een KvK-nummer. Registratie is verplicht. Het KVK-nummer bestaat uit 12 cijfers.
 • Burgerservicenummer - het Burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie personen. Dit nummer is verplicht voor het vaststellen van de identiteit van de gebruiker. Dit nummer is onder andere te vinden op uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs. Het Burgerservicenummer bestaat uit 9 cijfers, waarvan het eerste cijfer een 0 kan zijn. 

Factuuradres

De adresgegevens die u hier invult komen op de factuur te staan die u maandelijks van SEOshop ontvangt. 

 • Straatnaam & huisnummer - vul hier de straatnaam en het huisnummer van uw kantoor in.
 • Postcode & woonplaats - vul hier de postcode en woonplaats van uw kantoor in.
 • Provincie / regio & land - vul hier de provincie / regio en selecteer het land waar uw kantoor gevestigd is. 

Bankgegevens

Vul hier uw bankgegevens in. Deze zijn van belang voor het maandelijks incasseren van uw factuur.

 • Banknaam - vul hier de naam in van de bank waarbij uw bedrijf is aangesloten.
 • Bank codenummer - elke bank heeft een bank codenummer voor internationale betalingen. Binnen Europa heet deze het bankcode nummer. Vul hier de BIC code in van uw bank, bijvoorbeeld RABONL2U voor Rabobank.
 • Rekeninghouder - vul hier de naam van de rekeninghouder in.
 • Geslacht - selecteer hier het geslacht in van de rekeninghouder.
 • Geboortedatum - vul hier de geboortedatum van de rekeninghouder in, bijvoorbeeld 01-01-1970.
 • Rekeningnummer - vul hier uw rekeningnummer in voor maandelijkse incasso. Dit kan een ander nummer zijn dan het rekeningnummer voor uw klanten. Dat rekeningnummer kunt u invoeren bij ALGEMEEN > Instellingen > Bedrijf.
 • IBAN - vul hier uw IBAN-code in. IBAN is de afkorting voor International Bank Account Number. Deze bestaat uit 18 tekens (cijfers en letters). Voorbeeld: Het IBAN van rekeningnummer 123456789 van de Rabobank is NL44 RABO 0123 4567 89. Vanaf mid 2014 zijn betalingen namelijk alleen nog mogelijk met de IBAN-code en zal iedereen de Europese (SEPA-) standaarden gebruiken voor betaalmiddelen als overschrijvingen en incasso’s.
 • BIC - elke bank heeft een bankcodenummer voor internationale betalingen. Buiten Europa wordt deze de Bank Identifier Code (BIC) genoemd. Vul hier de BIC van uw bank in, bijvoorbeeld RABONL2U voor Rabobank.
 • Referentienummer - het referentienummer achtervoegsel mag nummers of een willekeurige tekst zijn. Het referentienummer wordt gebruikt zodat u banktransacties kunt identificeren. Dit kan dus bijvoorbeeld de naam van uw shop zijn.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen