Redirects invoeren

Een redirect is een doorverwijzing van een URL naar een andere URL. Indien u overstapt van een ander webwinkelplatform naar SEOshop, kan het zijn dat uw webwinkel al een goede positie had in Google. Via redirects kunt u de oude URL's van uw webwinkel doorverwijzen naar de nieuwe zodat u geen positieverlies lijdt. Het is niet mogelijk om URL's binnen uw webwinkel te wijzigen met redirects.

Binnen SEOshop kun je alleen een redirect van uw oude platform naar SEOshop bij het behouden van dezelfde domeinnaam. Wanneer u een nieuwe domeinnaam gaat gebruiken bij SEOshop, dan moeten de redirects ingesteld worden bij uw hostingpartij.

Tijdelijkse redirects

Tijdelijke redirects zijn met name handig wanneer u gebruik maakt van een tijdelijke actie. Indien de pagina waar de actie te vinden is geen praktische URL is, kunt u een URL aanmaken die doorverwijst. Stel u heeft een actie op de pagina www.domein.nl/categorie/producten/product1 en u wilt deze pagina promoten, dan kunt u een redirect aanmaken voor deze pagina, zoals bijvoorbeeld http://domeinnaam.nl/actie. Deze link is gemakkelijk te promoten, omdat deze korter is en gemakkelijker te onthouden voor de klant.

De redirects werken alleen voor URL's die normaal een 404 foutmelding zouden geven. 404 pagina's zijn pagina's die niet bestaan, zoals http://domeinnaam.nl/actie die pas bestaat wanneer u er een actie voor heeft aangemaakt, maar daarvoor een foutmelding zou hebben gegeven.

Permanente redirects

Let op. Doe dit wel voordat uw domein overgezet wordt naar SEOshop, anders lijdt u alsnog positieverlies.

Permanente redirects kunnen gebruikt worden wanneer een productpagina verplaatst is naar een nieuwe bestemming. Bijvoorbeeld wanneer u van een ander webwinkelplatform verhuist naar SEOshop. De URLS van uw oude webwinkel kunnen dan via een redirect gekoppeld worden aan uw nieuwe webwinkel. De domeinnaam van uw oude webwinkel dient wel hetzelfde te zijn als de domeinnaam die u gaat koppelen aan SEOshop.

Let op. De redirect URL wordt niet geïndexeerd en vervangt ook niet de bestaande URL. Een redirect is puur en alleen een URL die doorverwijst naar een bestaande pagina in uw webwinkel.

Redirect instellen

Om een duidelijk beeld te krijgen hoe u een redirect moet instellen is het handig om dit te doen aan de hand van een voorbeeld.

Stel u wilt een productpagina vanuit uw oude platform doorlinken naar hetzelfde product binnen SEOshop.

 • Oude link: http://www.voorbeelddomeinnaam.nl/shop/naamproduct.html
 • Link binnen SEOshop: http://www.voorbeelddomeinnaam.nl/naam-product.html

Binnen de 2 links is de domeinnaam gelijk, http://www.voorbeelddomeinnaam.nl.

Het verschil in de oude URL en de nieuwe URL zit hem in het gedeelte na de slash (/):

 • Oude link: http://www.voorbeelddomeinnaam.nl/shop/naamproduct.html
 • Link binnen SEOshop: http://www.voorbeelddomeinnaam.nl/naam-product.html

 1. Ga in het linker menu van uw backoffice naar ALGEMEEN > Instellingen > Redirects. 2. Klik op de groene plus-knop om een redirect in te stellen. Er opent een pop-upvenster waarin u de redirect kunt instellen.
  • Vul bij URL het gedeelte na de slash in. In het voorbeeld is de oude url http://www.voorbeelddomeinnaam.nl/shop/naamproduct.html Vul bij URL naast de slash alleen shop/naamproduct.html in.
  • Bij Target vult u de doelpagina in, dus waar de pagina naar moet doorverwijzen. Dit is dus de nieuwe link, de link binnen SEOshop. In het voorbeeld is dit dus de link http://www.voorbeelddomeinnaam.nl/naam-product.html.
 3. Klik rechts onderin op Opslaan.
 4. U wordt doorgestuurd naar de bewerkpagina. De redirect staat standaard ingesteld op Temporary. Klik op de redirect om naar de bewerkingspagina te gaan. Hier kunt u Temporary veranderen in Permanent. 5. Herhaal dit proces tot u alle oude links heeft doorverwezen naar de juiste pagina's binnen SEOshop.
Let op! Gebruik geen landafkorting in url bij het maken van de redirects. Dit geldt voor zowel URL als Target.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen