SEOshop Payments: nog geen Mollie account (Stap 1)

Om gebruik te kunnen maken van SEOshop Payments moet er eerst een Mollie account aangemaakt worden.

 1. Ga naar Algemeen > Instellingen > SEOshop Payments via het linker menu van de backoffice. U kunt deze vinden onder de kop Checkout & betaalmethoden. 2. Er opent direct een pop-up waarin u kunt inloggen met een huidig Mollie-account. Klik onder de invoervelden op Meld u aan om naar de registratiepagina te gaan. 3. Vul onder Algemene informatie uw gegevens in. Alle velden dienen ingevuld te worden. 4. Aan de rechterkant van de pagina vindt u een overzicht van de gegevens zoals u die net heeft ingevuld. Controleer dit nogmaals. 5. Activeer de checkbox Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden aan de rechterkant van de pagina. Klik vervolgens op de knop Doorgaan met SEOshop Payments om registratie af te ronden.
 6. U komt uit op een pagina waar direct een pop-up in beeld komt waarin wordt aangegeven dat registratie gelukt is. Klik op de knop Doorgaan om het pop-upvenster te sluiten. U heeft inmiddels een e-mail ontvangen met daarin uw inlognaam en wachtwoord voor uw Mollie account.
 7. De onderliggende pagina bevat de algemene voorwaarden van Mollie. Lees deze goed door. Onderaan de algemene voorwaarden vindt u rechtsonder de knop Ja, ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Klik hierop om ze te accepteren. Hiervoor dient u de pagina eerst in zijn geheel naar beneden te scrollen. Links onderin kunt u de algemene voorwaarden downloaden door op Download als pdf te klikken.

U heeft nu alle stappen voor het aanmaken van een account doorlopen. De pagina waar u nu op uitkomt is de Welkom-pagina. Boven in het scherm ziet u 3 knoppen: Welkom, Betaalmethoden en Bedrijfsgegevens.

Welkom

Websiteprofiel – dit scherm is overgenomen vanuit Mollie. Omdat u een SEOshop webwinkel heeft, wordt dit altijd goedgekeurd en is alles al ingesteld. Mocht er iets wijzigen in uw gegevens, zoals uw e-mailadres en/of telefoonnummer, klik dan rechts op de knop Website profielen. Klik vervolgens naast uw websiteprofiel op Details. Wijzig de gegevens en klik vervolgens op Bewaren en hercontrole aanvragen links onder het formulier. Doe dit alleen indien nodig, omdat SEOshop Payments hierdoor tijdelijk onbruikbaar kan 

Let op! Op de Detail pagina vindt u naast uw gebruikersgegevens ook een aantal API gegevens. Kom hier alleen aan als hier door SEOshop of Mollie om wordt gevraagd na persoonlijk contact. Verkeerde wijzigingen kunnen er voor zorgen dat SEOshop Payments niet meer werkt.

Betaalmethodes – ga naar de pagina Betaalmethodes om de betaalmethoden in te stellen die uw wilt aanbieden in uw webwinkel via SEOshop Payments. Meer informatie kunt u lezen onder de kop Betaalmethoden op deze handleidingpagina.

Bedrijfsgegevens - deze gegevens hoeft u alleen in te vullen als u gebruikt maakt van bepaalde betaalmethoden zoals creditcards. Voor meer informatie over deze pagina wijs ik u door naar de informatie over Bedrijfsgegevens op deze handleidingpagina.

Betaalmethoden

Algemene stappen 
Deze optie moet geaccepteerd worden. Dit zijn de algeme voorwaarden van Mollie voor het gebruik van SEOshop Payments en de betaalmethoden. U krijgt vervolgens een contract. 


Op de pagina Betaalmethodes selecteert u de betaalmethoden die u in uw webwinkel wilt aanbieden.

Alle betaalmethode

 1. Open de gewenste betaalmethode door op het uitklapmenu-item te klikken, bijvoorbeeld iDEAL.
 2. Het menu klapt uit waardoor de knop Direct lezen en accepteren zichtbaar wordt. 3. Klik op deze knop om op het Addendum uit te komen. Controleer alle gegevens goed. Op deze pagina zijn ook de tarieven te lezen voor de desbetreffende betaalmethode.
 4. Klik linksonder op de knop Ja, ik heb de overeenkomst gelezen en ga akkoord met voorwaarden. Wilt u toch geen gebruik maken van deze betaalmethode, klik dan rechts naast deze knop op Terug naar betaalmethoden of rechts bovenin het scherm op Terug. 5. Nadat u de overeenkomst heeft geaccepteerd komt u automatisch uit terug op de Betaalmethoden pagina. U kunt de geaccepteerde betaaldienstenovereenkomst teruglezen op de Betaalmethodes-pagina door in het uitklapmenu-item Algemene stappen te klikken op de knop Geaccepteerde contract bekijken.
  Herhaal stap 1 t/m 4 om alle gewenste betaalmethoden toe te voegen.

Bij een aantal betaalmethoden staat in het uitklapmenu de knop Bedrijfsgegevens. Deze pagina is dezelfde pagina als de knop Bedrijfsgegevens boven in het scherm. De betaalmethoden waarbij deze knop aanwezig is in het uitklapmenu, vereisen dat deze pagina ingevuld en geaccepteerd is voordat u de betaalmethoden kunt aanbieden in uw shop. Staat deze knop niet in het uitklapmenu, dan kunt u de betreffende betaalmethode direct aanbieden.

Let op! De Bedrijfsgegevens-pagina dient te allen tijde ingevuld te worden, zodat Mollie u kan uitbetalen. Bij sommige betaalmethoden is het van te voren verplicht, bij andere is aan u de keus wanneer u deze pagina aanvult.

Uitzonderingen

Creditcard


 1. Volg de stappen 1 t/m 5 van Alle betaalmethoden.
 2. Klik op de knop Bedrijfsgegevens om belangrijke documenten te uploaden die nodig zijn voor verificatie. Heeft u dit al bij een van de andere betaalmethoden gedaan, dan kunt u deze stap overslaan. Meer informatie over het invullen van Bedrijfsgegevens kunt u lezen onder de kop Bedrijfsgegevens op deze pagina.
 3. Klik onder creditcard nu op Vraag Creditcard-betaalmethode aan nadat de bedrijfsgegevens zijn ingevuld.
 4. Er verschijnt een drop-downmenu, waarin u het account kunt selecteren voor welke u de creditcard wilt activeren. Uw huidige registratie zal de enige optie zijn. Klik vervolgens rechts op de knop Verder. 5. U komt uit op het aanvraagformulier waar u een aantal vragen moet invullen. U kunt deze alleen in de juiste volgorde beantwoorden. 6. Klik als u klaar bent met beantwoorden van alle vragen rechts onderin op de knop Creditcard-betaalmethode aanvragen.
 7. U komt terug op de instellingenpagina voor de betaalmethoden , waar staat aangegeven dat de aanvraag in behandeling in. U zult hierover een e-mail ontvangen.

Paypal

 1. Volg de stappen 1 t/m 5 van Alle betaalmethoden.
 2. Klik op Volledige instructies om PayPal te koppelen of klik hier om de pdf te openen met instructies geschreven door Mollie. Volg de instructies in deze PDF voor u verder kun gaan met de koppeling.
 3. Voer nadat u de instructies heeft uitgevoerd, uw PayPal e-mailadres (waarmee u geregistreerd staat bij PayPal) in in het invoerveld in het uitklapmenu van Paypal. Klik op Controleren. Als uw een geldig PayPal-account heeft en alle stappen in de PDF uitgevoerd zijn, dan zal uw PayPal-account goedgekeurd worden. Het rode kruisicoon zal automatisch wijzigen in een groen vinkje.Paysafecard

Wegens een wijziging in de acceptatieprocedure bij paysafecard kan Mollie op dit moment geen nieuwe aanvragen verwerken. Dit zal in de nabije toekomst weer mogelijk zijn.

Bedrijfsgegevens

De bedrijsinformatie dient te allen tijde ingevuld worden. Deze informatie is nodig om de uitbetaling vanuit Mollie naar uw zakelijke bankrekening te regelen. Bij sommige betaalmethoden is het van te voren verplicht om deze gegevens in te vullen. Doet u dat niet, dan kunt u die betaalmethode niet aanbieden in uw shop. Een voorbeeld hiervan zijn creditcards. Bij andere betaalmethoden, zoals iDEAL, is het aan u de keus wanneer u deze pagina aanvult. U kunt deze betaalmethode al wel invullen in uw webwinkel, maar u wordt nog niet uitbetaald door Mollie.

Het controleren en accepteren van de bedrijfsgegevens kan enige tijd duren. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice van Mollie.

Legitimatie vertegenwoordiger

Klik rechts op de knop Uploaden om een kopie van uw paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Selecteer in het drop-downmenu welke vorm van legitimatie u heeft geüpload. Klik vervolgens nogmaals op Uploaden

Kamer van Koophandel-uittreksel

Klik rechts op de knop Uploaden om uw Kamer van Koophandel uittreksel te uploaden. Let op! Uw Kamer van Koophandel-uittreksel moet een digitaal gewaarmerkt document zijn en mag niet ouder zijn dan 6 maanden! Andere versies mag Mollie niet accepteren. Heeft u dit uittreksel niet, dan dient u contact op te nemen met de Kamer van Koophandel.

Zakelijke bankrekeningen

De zakelijke bankrekening waarop uw tegoed door Mollie uitbetaald zal worden. U kunt meerdere bankrekeningen toevoegen. Klik op Bankrekeningen om uw bankgegevens te controleren.

 1. Controleer op de pagina waar u eerst uitkomt uw IBAN nummer en klik vervolgens op Bekijk verificatiemethodes.

 2. Vervolgens wordt u gevraagd om een klein bedrag over te maken via iDEAL of Overboeking. Heeft u gekozen voor bankoverschrijving, dan ontvangt u een mail met de infortmatie

 3. Nadat u dat heeft gedaan kunt u in het hoofdmenu nogmaals op Bankrekening klikken. U komt nu uit op een detailpagina

 • Details - om uw huidig account, de rekeninggegevens die u tijdens registratie heeft ingevuld, te valideren en in gebruik te nemen moet u een bankafschrift toevoegen. Klik rechts naast uw rekening op de knop Details. Er opent een nieuwe pagina, waarin uw gegevens verschijnen zoals u deze eerder tijdens het registratieproces of in uw Mollie-account heeft ingevoerd (indien geverifieerd). Deze kunt u eventueel nog wijzigen. Klik vervolgens rechts onder het formulier op Kopie bankafschrift uploaden. Er opent een nieuw scherm waarin u het bankafschrift kunt uploaden.

 • Rekeningnummer - controleer uw IBAN-rekeningnummer of voeg hier zelf uw IBAN-rekeningnummer toe, mocht dit veld nog leeg zijn.
 • Bestand- klik hier op Bestand kiezen om een bankafschrift te selecteren op de harde schijf van uw computer. Let op! Zowel het rekeningnummer als de tenaamstelling van uw rekening moet duidelijk zichtbaar zijn op uw bankafschrift.
 • Extra bestand (optioneel) - hier kunt u eventueel een tweede bestand toevoegen, bijvoorbeeld een screenshot van internetbankieren.
  • Bankrekening toevoegen - wilt u een extra bankrekeningnummer toevoegen, klik dan links onderin op Bankrekening toevoegen. Als u hier op klikt, komt u uit op een pagina waarin u de gegevens kunt invoeren. Klik nadat u dat heeft gedaan linksonder op Bankrekening aanmaken.

Opgeven Uiteindelijk belanghebbende(n)

Mollie heeft de wettelijke plicht om te achterhalen wie uiteindelijke belangen hebben in uw organisatie. Het gaat hierbij om natuurlijke personen die 25% of meer van de aandelen of het stemrecht in een organisatie bezitten. Klik rechts onderin op de knop Informatie aanleveren voor het invullen van de UBO (Ultimate Beneficial Owner(s)).

U kunt uit op een pagina waarin u een aantal vragen moet beantwoorden met Ja, Nee of Nee, er zijn alleen personen met een aandeel kleiner dan 25%. U moet de ene vraag beantwoorden voor de andere verschijnt, afhangend van uw antwoord op de vragen. Antwoordt u bijvoorbeeld bij de eerste vraag ja, dan verschijnt de tweede vraag. Antwoordt u op de eerste vraag Nee, dan verschijnt er bijvoorbeeld een invulformulier. Zijn er naast u nog andere belanghebbenden, of bent u niet belanghebbende met 25% of meer aandelen, dan dient u daarvan de voornamen, achternamen en geboortedata in te vullen.

Klik ga het invoeren van de juiste antwoorden op Gegevens opslaan links onderin het scherm.

SEOshop Payments activeren

Het enige dat u nu nog hoeft te doen is SEOshop Payments te activeren. Dit kunt u doen door via het linker menu van de backoffice naar ALGEMEEN > Instellingen > Betaalmethoden > SEOshop Payments te gaan.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen