Een overzicht van alle verzendingen

Indien u meerdere orders per dag heeft, kunt u werken met het overzicht van verzendingen. Die vindt u in het linker menu van de backoffice onder VERKOOP > Verzendingen. Hier ziet u een overzicht van alle orders die verzonden moeten worden of zijn verzonden, gesorteerd op datum. U kunt per order de status van de verzending bekijken. De orders die nog niet verzonden zijn, zijn rood gekleurd. Rechts bovenaan kunt u sorteren op status van verzending door op de tabbladen te klikken.

Klik vervolgens op een verzending om de status te wijzigen. Er opent een pop-upvenster waarin u de status op verzonden kunt zetten en eventueel een track & trace code kunt toevoegen. Klik vervolgens rechts onderaan op Opslaan.

Indien u de order wilt bekijken, kunt u aan de rechterkant van het scherm op de afbeelding van het gele bakje met het papiertje erin klikken. Als u op deze icoon klikt, komt u op het dashboard van de order. Als u op de printericoon klikt wordt de pakbon geopend.

U kunt een actie voor meerdere verzendingen tegelijk uitvoeren door de checkboxen naast een verzending aan te vinken en links onderaan op het drop-downmenu Met geselecteerd te klikken. Klik vervolgens de actie aan die u wilt uitvoeren voor alle door u aangevinkte producten.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen