Headlines onzichtbaar bij een andere taal

Als u meerdere talen heeft ingesteld in uw webwinkel, dan dient u een aantal opties per taal in te stellen. Een daarvan heeft betrekking op het gebruik van headlines. U dient per taal de headlines in te stellen, omdat dit afbeeldingen zijn die niet automatisch vertaald kunnen worden.

U kunt dit als volgt oplossen. Ga naar ALGEMEEN > Design > Headlines in het linker menu van de backoffice, selecteer het tabblad van de gewenste taal en stel uw headline in. Herhaal dit proces voor alle overgebleven talen in uw webwinkel.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen