Producten zelf sorteren

In een categorie

Sortering staat niet standaard ingesteld op eigen sortering.

 1. Ga naar ALGEMEEN > Instellingen > Geavanceerd via het linkermenu van de backoffice. 

 2. Onderaan deze pagina vindt u Collecties. Activeer hier Gebruik eigen sortering en klik rechts onderaan uw scherm op Opslaan.

De producten in de webwinkel nemen nu de volgorde aan die u heeft aangegeven bij CATALOGUS > Categorieën > Categorie > tabblad Producten.

 1. Ga naar CATALOGUS > Categorieën > Categorie.

 2. Klik rechts bovenin op het tabblad Producten.
 3. Beweeg met uw muis over een product.

 4. Rechts in het productvakje verschijnt het sleep-icoon. Klik op dit icoon en houd de muisknop ingedrukt.
 5. Het product kunt u nu verslepen naar de gewenste plek.
Let op! eigen sortering werkt alleen tot 200 producten in een categorie. Vanaf 200 producten is dit niet meer mogelijk. 

Voorpagina

Het is alleen mogelijk om de producten te sorteren die u zelf heeft toegevoegd via ALGEMEEN > Design > Producten voorpagina in het linker menu van de backoffice. Het is niet mogelijk om Nieuw in winkel te sorteren. Hier worden standaard alle producten ingezet.

 1. Ga naar ALGEMEEN > Design > Producten voorpagina.
 2. Beweeg met uw muis over een product.
 3. Rechts in het productvakje verschijnt het sleep-icoon. Klik op dit icoon en houd de muisknop ingedrukt.
 4. Het product kunt u nu verslepen naar de gewenste plek.

Producten in categorieën sorteren werkt op dezelfde manier. Hiervoor moet u eerst onder ALGEMEEN > Instellingen > Geavanceerd de optie Eigen sortering activeren voor de wijzigingen zichtbaar worden in de webwinkel.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen