Werken met de Tekst editor (WYSIWYG)

In de tekst editor kunt u heel eenvoudig u tekst bewerken door middel van de knoppen boven het tekstveld. Hieronder staat een uitleg van van alle knoppen van links naar rechts en van boven naar beneden.

Bovenste rij

 • Pijl links/Terug - Maak bewerking ongedaan (ctrl + z werkt ook)
 • Pijl rechts/Opnieuw - Bewerking herhalen/opnieuw, nadat deze is weggehaald (crtl/cmd + y werkt ook)
 • Opsommingstekens - Maak gebruik van bullet points om een opsomming te maken. U kunt alleen gebruik maken van de dichte ronde (zwarte) bolletjes.
 • Nummering - Maak gebruik van cijfers om een opsomming te maken.
 • Inspringing maken - Maak een of meerdere insprinningen in de tekst. De grote van de inspringing is niet te bepalen)
 • Insprining verkleinen - Verwijder de inspringing in de tekst of maak deze kleiner (bij meerdere inspringingen)
 • Tabel invoegen - Voeg een tabel toe aan de tekst. Als u hierop klikt, opent er een menu waar u de juiste waardes kunt zoals aantal rijen en kolommen.
 • Rij eigenschap - Als u op dit icoon klikt dan opent er een pop-upvenster waarin u de eigenschappen van een rij kunt invoeren, zoals uitlijning.
 • Cel eigenschappen - Als u op dit icon klikt dan opent er een pop-upvenster waarin u de eigenschappen van cellen kunt invoeren, zoals uitlijning en breedte.
 • Rij boven invoegen - Een rij boven de geselecteerde rij toevoegen.
 • Rij onder toevoegen - Rij onder de geselecteerde rij toevoegen.
 • Rij verwijderen - De geselecteerde rij verwijderen.
 • Kolom links invoegen - Voeg een kolom toe links van de geselecteerde kolom.
 • Kolom rechts invoegen - Voeg een kolom toe rechts van de geselecteerde kolom.
 • Cellen splisten Het splitsen van cellen die zijn samengevoegd.
 • Cellen samenvoegen - Het samenvoegen van geselecteerde cellen.
 • Plakken als platte tekst - Het plakken van tekst zonder enige opmaak. Dit is verstanding wanneer u een tekst kopieert van een andere pagina. De tekst wordt dan zonder onderliggende opmaak, die u wellicht niet eens doorheeft, geplakt. Hierdoor voorkomt u dat zelf geschreven tekst en geplakte tekst er verschillend uit komt te zien. Klik deze optie aan voor u de tekst in de editor plakt.
 • Plakken vanuit Word - Kopieert u de tekst vanuit een Word document, plak dan de tekst door middel van deze optie. Klik deze optie aan voor u de tekst in de editor plakt.
 • Zoeken - Zoek een woord of zin in de editor. (ctrl + f werkt ook alleen dan voor de hele pagina)
 • Zoeken/Vervangen - Vervang een zin of woord door een andere zin of woord, bijvoorbeeld seoshop vervangen in SEOshop.
 • Symbool toevoegen - Weet u niet de toetsenbord code van bepaalde tekens, gebruik dan deze optie. Klik op deze optie op een pop-upvenster met alle mogelijke tekens te openen. U kunt één teken per keer toevoegen.
 • Opmaak wissen - Wis alle opmaak van de geselecteerde tekst. Als u een tekst plakt van een andere bron, dan kan deze tekst de opmaak kopiëren van de originele bron. Om deze te verwijderen selecteert u de tekst en klikt u op dit icoon.
 • HTML - Dit is de HTML-editor van een de tekst. Hiermee kunt u door middel van HTML de tekst aanpassen naar wens.

 De opties Rij eigenschap tot en met Cellen samenvoegen zijn alleen aanklikbaar nadat er een tabel is toegevoegd.

Onderste rij

 • B - Tekst dikdrukken
 • I - Tekst cursief
 • U - Tekst onderstrepen
 • abc - Tekst doorhalen
 • H1 - H1 kop. Let op! Gebruik deze optie alleen als uw thema titels niet standaard H1 maakt.
 • H2 t/m H6 - Koppen
 • Subscript - Nummers die iets lager dan de tekst op de regel.
 • Superscript - Nummers die iets hoger dan de tekst op de regel.
 • Tekstkleur - Wijzig de kleur van de tekst.
 • Tekstmarkeringskleur - Wijzig de achtergrond kleur van de tekst (dus niet de gehele achtergrond) alsof de tekst gemarkeerd is.
 • Tekst uitlijnen - Van links naar rechts: links uitlijnen (normaal), centreren, rechtsuitlijnen en uitvullen (regels even lang).
 • Afbeelding - Voeg een afbeelding toe. Lees verderop deze pagina een uitgebreide uitleg over hoe u dit kunt doen.
 • Video - Voeg een video toe. Dit kan via URL of bestand. Lees verderop deze pagina een uitgebreide uitleg over hoe u dit kunt doen.
 • Link toevoegen - Maak van tekst een link. Voor een uitgebreide uitleg u van een tekst een link maakt en/of een pdf toevoegen verwijs ik u door naar de supportpagina over het toevoegen van een pdf.
 • Link verwijderen - Maak van een link weer normale tekst.
Gebruik geen H1 teksten in de editor. Er mag maar één H1 kop zijn en deze is al gereserveerd voor Titels. Gebruik in de tekst editor dus alleen H2 of lager (H3, H4, etc)

Afbeelding toevoegen

Deze optie werkt voor iedere pagina met een tekst editor hetzelfde. Als voorbeeld wordt in de stappen de pagina.

 1. Ga via het linker menu van de backoffice naar TOOLS > Bestanden. 2. Klik boven in het scherm op de groene plus om de afbeelding(en) toe te voegen.
 3. Ga na in de backoffice naar de pagina waar u de afbeelding aan wilt toevoegen, DIENST > Tekstpagina's > Over ons.
 4. Klik in de editor op het icoontje voor het toevoegen van een afbeelding. Dit is het icoontje met het boompje op de onderste rij.
 5. Er opent een pop-upvenster waarin u de afbeelding kunt toevoegen. Klik op het icoontje rechts naast het invoerveld van Bestand/URL om de afbeelding op te halen uit Bestanden.
 6. Er opent opnieuw een pop-upvenster. Hierin staan alle bestanden die toegevoegd zijn onder TOOLS > Bestanden. Zoek de afbeelding en klik rechts naast deze afbeelding op de groene plus.
 7. De afbeelding is toegevoegd aan het eerste pop-upvenster. Stel eventueel nog de rest van de opties in naar wens. Klik vervolgens op Invoegen om de afbeelding toe te voegen.
Heeft u de URL van de afbeelding, voer dan alleen stap 3 en 4 uit. Bij stap 4 hoeft u dan alleen de URL in het invoerveld van Bestand/URL in te vullen.

Video toevoegen

Een video toevoegen werkt in principe op dezelfde manier als een afbeelding toevoegen alleen dan met een video.

 1. Ga via het linker menu van de backoffice naar TOOLS > Bestanden
 2. Klik boven in het scherm op de groene plus om de video toe te voegen.
 3. Ga na in de backoffice naar de pagina waar u de video aan wilt toevoegen, DIENST > Tekstpagina's > Over ons.
 4. Klik in de editor op het icoontje voor het toevoegen van een video. Dit is het icoontje van een negatief op de onderste rij.
 5. Er opent een pop-upvenster waarin u de video kunt toevoegen. Zet het Type op Video. Mocht deze optie niet werken, probeer dan een van de andere opties om uit te zoeken welk formaat past bij uw video.
 6. Klik op het icoontje rechts naast het invoerveld van Bestand/URL om de video op te halen uit Bestanden.
 7. Er opent een tweede pop-upvenster met daarin alle bestanden die toegevoegd zijn onder TOOLS > Bestanden. Zoek de video en klik rechts naast deze afbeelding op de groene plus.
 8. De video is nu toegevoegd aan het pop-upvenster. Stel de rest van de opties in naar wens. Klik vervolgens op Invoegen om de video toe te voegen.
Heeft u de URL van de video, voer dan alleen stap 3 t/m 5 uit. Bij stap 6 hoeft u dan alleen de URL in het invoerveld van Bestand/URL in te vullen.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen