Verzendkosten crediteren

Als u een order heeft ontvangen waar u achteraf de verzendkosten niet in rekening wilt brengen, dan is het mogelijk om achteraf alleen de verzendkosten te crediteren.

Ga naar VERKOOP > Orders in het linkermenu van uw backoffice en klik de order aan waarvan u de verzendkosten wilt crediteren. U komt automatisch uit op het Dashboard van de order. In het vak Facturen staat rechts naast de titel de tekst Creditfactuur aanmaken. Klik hierop om de verzendmethoden te crediteren.

Er opent een pop-upvenster met bovenaan het venster de producten en onderaan een aantal aanvinkmogelijkheden. Laat alle producten op 0 staan en deactiveer de optie Voorraad bijwerken. Indien gewenst kunt u ook u uw klant inlichten door Klant inlichten aan te vinken. De optie Verzendkosten crediteren mag niet gedeactiveerd worden. Klik rechts onderaan het pop-upvenster op Opslaan om de creditfactuur voor de verzendkosten aan te maken.

Let op! Om alleen de verzendmethoden te crediteren moet u alle producten op 0 laten staan. Het is niet mogelijk een creditering terug te draaien.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen