De SEOshop App Store

Veel webwinkeliers willen hun webwinkel koppelen aan andere softwarepakketten die ze gebruiken, zoals boekhoud-, e-mailmarketing- en fulfilmentpakketten. Om dit te kunnen aanbieden beschikt SEOshop over een App Store. De apps die hier worden aangeboden zijn eigenlijk koppelingen tussen de webwinkel en de externe software en worden gebouwd door SEOshop partnerbedrijven. De prijs van de koppeling varieert en is afhankelijk van de complexiteit. In de App Store vindt u de volgende tabbladen:

  • Apps - hier vindt u koppelingen tussen SEOshop en externe softwarepakketten. De koppeling kan tegen betaling worden geactiveerd.

  • Thema's - hier vindt u thema's die zijn ontwikkeld door SEOshop en partnerbedrijven. Let op! Kiest u voor een partnerthema? Dan gaat support voor het thema via die partner. 

  • Diensten - hier vindt u diensten die door partnerbedrijven worden aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn: SEO-diensten, cursussen en hulp bij webwinkeldesign.

  • Experts - hier vindt u de belangrijkste SEOshop-partners.

  • Mijn aankopen - hier vindt u een overzicht van apps en thema's die u heeft aangeschaft. Onder facturatie & status vindt u een verduidelijking van de status die mogelijk geïnstalleerde/gedeïnstalleerde apps of thema's hebben, inclusief de mogelijke facturatie ervan.

Facturatie & status

Betalingen vinden eenmalig of terugkerend plaats, dit staat aangeven onder de kolom 'terugkerend': ja of nee. Apps/thema's worden voor minimaal 1 maand aangeschaft, afgerond op hele maanden en zijn maandelijks opzegbaar. In onderstaande tabel is de betekenis van verschillende statussen omschreven.

  • Actief - app/thema is geïnstalleerd en wordt mogelijk gefactureerd.
  • Geannulleerd - app/thema is gedeïnstalleerd, maar wordt mogelijk nog één keer gefactureerd i.v.m. maandelijkse opzegging.
  • Verlopen - app/thema is gedeïnstalleerd en wordt niet meer gefactureerd.
Let op! Annuleert u een app binnen 12 uur na installatie, dan wordt deze direct gedeïnstalleerd. De app wordt niet in rekening gebracht. Na 12 uur schaft u de app voor minimaal 1 (hele) maand aan.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen