Gebruikers binnen uw backoffice

Onder ALGEMEEN > Instellingen > Gebruikers kunt u naast uzelf extra gebruikers aanmaken die toegang hebben tot de backoffice. Gebruik deze functie voor de medewerkers die u helpen bij het beheer van uw webwinkel. Het aantal extra gebruikers is afhankelijk van het door u gekozen pakket (zie hieronder)

BASICADVANCEDPROFESSIONAL
2 gebruikers 5 gebruikers 10 gebruikers

Klik op de groene plus bovenin het scherm om een gebruiker aan te maken. Vul vervolgens alle gegevens in. Klik vervolgens op Opslaan om de gebruiker toe te voegen.

Let op! Het is niet mogelijk om meerdere gebruikers met hetzelfde e-mailadres aan te maken. 

Gebruikersrechten

Indien uw webwinkel beheerd wordt door meerdere gebruikers, dan kan per gebruiker de rechten aangepast worden. Als u op een gebruiker klikt, kunt u de rechten van gebruikers wijzigen door per recht de checkbox aan of uit te vinken. De rechten bestaan uit onderdelen van de backoffice. Daarnaast kunt u bij status aangegeven of de gebruiker goedgekeurd is en dus zijn rechten kan uitvoeren en u kunt bij vervaldatum aangeven tot wanneer de gebruiker zijn rechten kan uitvoeren.

Inkoopprijs

 

De inkoopprijs is te zien in het Tabblad Prijzen en voorraad, te bereiken via CATALOGUS > Producten en vervolgens op het betreffende product te klikken. Hierdoor is deze optie gekoppeld aan de rechten voor de catalogus. Als uw gebruikers geen financiële rechten en daardoor niet de inkoopprijzen van producten bewerken, dan kunt u financiële rechten beperken via ALGEMEEN > Instellingen > Geavanceerd in het linker menu.

Let op! Gebruikersrechten kunnen alleen aangepast worden door de hoofdgebruiker van de webwinkel.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen