Leveranciers aanmaken en toevoegen

Op deze pagina kunt u zien waar de producten in uw webwinkel, of, in het geval dat u deze zelf vervaardigt, de benodigde grondstoffen c.q. ingrediënten vandaan komen. Informatie over uw leveranciers is niet zichtbaar voor uw klanten, deze is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en voor uw medewerkers. Zo weet u precies waar u moet bijbestellen als de voorraad van (een) product(en) begint op te raken of onder het door u ingestelde minimumniveau dreigt uit te komen.

SEOshop verzorgt geen automatische koppelingen met leveranciers. Het beheer van uw voorraad en de contactgegevens van uw leverancier(s) dient u zelf bij te houden.

Een leverancier aanmaken

  1. Ga via het linker menu van de backoffice naar CATALOGUS > Leveranciers.

  2. Klik op de groene plus in de navigatie bovenaan het scherm
  3. Er opent een pop-upvenster waar u een Titel kunt invoeren. Dit is de naam van de toe te voegen leverancier.

  4. Klik op Opslaan om de leverancier aan te maken. Heeft u de naam verkeerd ingevoerd? Geen probleem. Deze is achteraf te wijzen op de pagina waar vervolgens belandt. Hier kunt u ook de adresgegevens wijzigen van de leverancier.

Een leverancier aan producten toevoegen

Na het toevoegen van uw leverancier(s), is het belangrijk om deze ook te koppelen aan producten zodat de voorraad per product en per leverancier bijgehouden kan worden.

  1. Ga in het linker menu van de backoffice naar CATALOGUS > Producten. Selecteer het product waaraan u een leverancier wilt toevoegen.
  2. U komt automatisch uit op het tabblad Algemeen. Hier ziet u vijf uitklapmenu's. De tweede van boven is Leverancier. Selecteer de van toepassing zijnde leverancier.

  3. Klik rechtsonder in uw scherm op Opslaan & doorgaan om de gekozen leverancier toe te voegen aan het product.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen