Een overzicht van alle orders

Alle orders die geplaatst worden in uw webwinkel komen terecht in het orderoverzicht. Dit overzicht vindt u onder VERKOOP > Orders in het linker menu van uw backoffice. Via de tabbladen rechtsboven kunt u sorteren op verschillende orderstatussen, zoals geannuleerd en verzonden. Deze statussen vindt u ook terug naast elke order, met ieder een eigen kleur. Vanuit het orderoverizcht kunnen er direct retourzendingen en taken aangemaakt worden door naast de order op de vrachtwagen-icoon en het taakicoon te klikken.

Om de details van een order te bekijken kunt u op de betreffende orderrij klikken of op de informatie-icoon rechts naast de order.

Orders bewerken in bulkactie

Activeer de checkboxen naast de orders en klik links onderaan op het drop-downvenster Met geselecteerd om een bulkactie uit te voeren. U kunt de volgende acties uitvoeren met de aangevinkte orders:

  • Betaald - zet alle aangevinkte orders op betaald.
  • Verzonden- zet alle aangevinkte orders op verzonden.
  • Facturen van de order afdrukken - maakt een PDF-bestand aan van alle facturen. Als er creditnota's zijn aangemaakt, dan zullen deze ook toegevoegd worden in het PDF-bestand.
  • Pakbonnen afdrukken - er wordt een PDF-bestand gemaakt van de pakbonnen.
  • Betaalherinnering sturen - hier kunt u een betaalherinning sturen naar de klanten die de orders hebben geplaatst.
  • Productlijst exporteren - er wordt een CSV-bestand aangemaakt van alle producten in de orders.
  • Order exporteren naar csv - er wordt een export-bestand aangemaakt met alle gegevens van de order.
  • Labels printen van de order - deze hebben het formaat 3 x 11 cm. Dit formaat kan niet aangepast worden.
  • Orders annuleren - hier kunt u een order annuleren, maar let op, want een annulering kan niet ongedaan gemaakt worden.

De wijzigingen die u aanbrengt worden doorgevoerd voor alle ingevinkte opties.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen