SEO gegevens van een product

Naast de titel en description die te vinden zijn door in het linker menu te navigeren naar CATALOGUS > Producten en vervolgens te klikken op een product en het tabblad Algemeen, biedt SEOshop ook de mogelijkheid voor het invullen van de metatags van het betreffende product onder CATALOGUS > Producten > Tabblad SEO. Wees zorgvuldig bij het opstellen ervan, dit onderdeel speelt een bijzonder belangrijke rol bij uw vindbaarheid op het web. In tegenstellingen tot de informatie te vinden bij het tabblad Algemeen, wordt de informatie die u invult bij het tabblad SEO niet weergegeven in uw webwinkel. Deze informatie is puur en alleen voor zoekmachineoptimalisatie (Search Engine Optimization) bedoeld, m.a.w. uw vindbaarheid in Google.

Bent u uw webwinkel begonnen voor 14/05/2014, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk al de informatie op het tabblad Algemeen ingevuld, in de veronderstelling dat het hier ging om metatags. Dit was ook het geval. Haal deze informatie niet weg. Indien u geen informatie invult in de tab SEO, dan wordt de informatie gebruikt die bij het tabblad Algemeen is ingevoerd. Andersom geldt hetzelfde. Heeft u het tabblad Algemeen al ingevuld, maar gaat u ook informatie invullen bij het SEO-tabblad, dan zal deze als “belangrijker” worden beschouwd, zodat de daarin vermelde gegevens gebruikt worden als metatags van het betreffende product.

Let op! De informatie die u invult in de tab Algemeen blijft bestaan en wordt dus weergegeven in uw webwinkel. Vult u deze informatie niet in, dan zullen uw producten bijvoorbeeld geen titels hebben. We raden aan om beide pagina’s in te vullen. Indien u in uw webwinkel andere informatie wilt tonen dan in de zoekmachines, vul deze dan bij het tabblad Algemeen en vul bij de tab SEO de informatie die in de zoekmachines zichtbaar moet zijn. 

  • Do not index– indien u niet wilt dat een product geïndexeerd wordt in Google, dan kunt u de checkbox aanvinken en vervolgens de pagina opslaan. No index is handig wanneer uw webwinkel nog onder constructie is, of wanneer u verschillende pagina's heeft met vrijwel gelijke content om te voorkomen dat zoekmachines denken dat u dubbele content heeft. De pagina in uw webwinkel wordt dan niet geïndexeerd.
  • Titel – dit is de meta title. Dit is dus de naam van de pagina, in dit geval de naam van het product.
  • Omschrijving – geef hier een korte beschrijving van het product. De meta description komt onder de link te staan als beschrijving van de pagina. U kunt hiervoor maximaal 160 tekens gebruiken. Zorg ervoor dat u een lopend stukje tekst schrijft en niet alleen maar sleutelwoorden achter elkaar plakt. Als u al een beschrijving bij het tabblad Algemeen ingevuld heeft, dan kunt u in het tabblad SEO dezelfde tekst gebruiken. Deze zal dan gebruikt worden in zoekmachines en in uw thema als stukje tekst worden weergegeven. Dit zorgt niet voor dubbele content. Mocht de Omschrijving in uw thema niet worden weergegeven, dan hoeft u de Omschrijving bij Algemeen niet te laten staan.
  • Canonical URL – een canonieke URL is een voorkeursversie van pagina's met vergelijkbare of identieke inhoud. Als uw webwinkel productpagina's bevat die erg veel op elkaar lijken of dezelfde informatie vermelden, kunt u hier een canonieke URL invoeren. Een ander toepassingsscenario voor een canonieke URL is wanneer een productpagina via verschillende URL's bereikbaar is. De canonieke URL wordt in de broncode van uw webwinkel opgenomen en vertelt Google welke pagina er geïndexeerd en getoond moet worden in de zoekresultaten.
    Let op! Canonieke URLs zijn alleen nodig als u veel dubbele content heeft. Als uw webwinkel een productpagina bevat die bereikbaar is via verschillende URLs, terwijl alle URLs dezelfde content bevatten, dan kunt u één van de URLs als een canonieke URL instellen. Het product wordt dan alleen geïndexeerd via zijn canonieke URL.
  • Google Category – producten worden in Google-zoekresultaten gecategoriseerd op basis van eigenschappen. Het vermelden van eigenschappen is geen garantie dat de producten daadwerkelijk worden weergegeven, maar het toevoegen van een Google Category vergroot de kans dat uw producten in relevante categorieën worden opgenomen. De door Google gehanteerde categorieën vindt u hier. Kopieer de gewenste categorie en plak deze in het Google Category-veld. U kunt een product maar aan één categorie toevoegen.
  • Trefwoorden – keywords zijn kernwoorden van uw product. Hier kunt u bijvoorbeeld dezelfde voor gebruiken als u gedaan heeft bij CATALOGUS > Producten > Product > Tab tags. Keywords staat gelijk aan de meta keywords. In tegenstelling tot de normale tags, worden keywords niet gebruikt in Google. 
BELANGRIJK! Controleer of alle velden geen witregels bevatten. Door de template engine wordt dit vertaald naar een break () in HTML. Dit heeft als gevolg dat de meta description (invalide) HTML bevat waardoor deze genegeerd wordt door zoekmachines. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de titel, waar de witregels niet altijd zichtbaar zijn. Kopiëren en plakken vanuit bijvoorbeeld Word, kan dat witregels veroorzaken. In principe zie je dan geen witregel doordat de tekstregels naast elkaar worden geplakt, maar de witregel zit er wel in.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen