Specificaties aanmaken

Specificaties geven een overzicht van bepaalde eigenschappen van een product. Het komt er in uw webwinkel alsvolgt uit te zien: Attribuut: Standaardwaarden.

Voeg een specificatie toe door op de groene plus te klikken boven in uw scherm. Er opent een popup waar u de Titel kan invullen. Deze titel is niet te zien voor de klant, maar is voor u om met een product te koppelen.

Een attribuut toevoegen aan een specificatie

Na het aanmaken van een specificatie komt u uit op het tabblad Algemeen. Hier kunt u eventueel de titel nog wijzigen. U kunt een attribuut toevoegen door rechtsboven bij uw specificatie voor het tabblad Attributen te klikken.

Maak een nieuw attribuut aan door op de groene plus te klikken bovenin uw scherm. Vul bij Titel de naam van het attribuut in. Dit is dus de eigenschap u wilt gebruiken. Stel u verkoopt telefoons, dan kunt u attributen aanmaken zoals Camera, Kleur, Grootte etc. Gebruik bestaande zijn attributen die u eventueel al eerder heeft aangemaakt. Klik op Opslaan om het attribuut aan te maken.

U komt uit op een pagina waar u de standaardwaarde van een attribuut moet invullen. U kunt deze waarde niet leeglaten. Deze waarde is per product nog aan te passen. Vul de juiste waarde in en klik vervolgens op Opslaan & Terug.

Herhaal dit proces tot u alle gewenste attributen heeft toegevoegd aan de specificatie.

In het kort

Het toevoegen van specificaties is enigszins bewerkelijk. Volg het stappenplan hieronder om te voorkomen dat specificaties voor uw klanten niet zichtbaar zijn.

  1. Maak een specificatie (Bijvoorbeeld: Camera)
  2. Voeg attributen toe aan de specificatie (Bijvoorbeeld Megapixels)
  3. Geef een standaardwaarde aan een specificatie (Bijvoorbeeld 16)

Specificaties toevoegen aan een product

  1. Ga in het linkermenu van de backoffice naar CATALOGUS > Producten en klik op het product waaraan u specificaties wil toevoegen.
  2. U komt terecht in het tabblad Algemeen van de betreffende productpagina. Hier vindt u 5 uitklapmenu's. Bij Type kunt u de specificatie toevoegen die u heeft aangemaakt onder CATALOGUS > Specificaties. Klik rechtsonder op Opslaan & Doorgaan.

  3. U zit nog steeds in de bewerkomgeving van het product. Ga rechtsboven naar het tabblad Specs. Hier kunt u de waarden nog aanpassen, indien ze afwijken bij dit product.
  4. Klik vervolgens rechtsonder op Opslaan & Doorgaan.

Uw specificaties zijn nu te zien in uw webwinkel op de productenpagina onder het tabje specificaties en zullen er als volgt uitzien:

Megapixels: 16 
Grootte: 4.2 inch
Kleur: Zwart

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen