Prijzen per land en gewichtsklasse (PostNL)

Onder ALGEMEEN > Instellingen > Transporteur prijzen kunt u prijzen per land en per gewichtsklasse instellen. Deze functie is gekoppeld aan geïntegreerde verzendmethodes zoals PostNL en bpost.

De prijzen die u invult onder Transporteur prijzen overschrijden de prijzen die u heeft ingevuld in de prijsmatrix van geïntegreerde verzendmethodes als PostNL en bpost.

Transporteurprijzen instellen per land

 1. Klik op de groene plus om een nieuwe verzendgroep aan te maken.
 2. Er opent een pop-upvenster waarin u een zone en verzendmethode kunt instellen.
  • Zone - vul hier een land of landengroep in, bijvoorbeeld Benelux.
  • Verzendmethode - kies in het drop-downmenu de verzendmethode optie. Dit zijn geïntegreerde verzendmethodes zoals PostNL. Dit werkt dus niet samen met de verzendmethode die u aanmaakt onder ALGEMEEN > Instellingen > Verzendmethoden omdat u daar al een verschillende prijsklasse per land kunt instellen.
 3. Klik op Opslaan. U wordt doorgestuurd naar de instellingen pagina voor de verzendoptie.
  • Status - activeer de status om deze price matrix te gebruiken in uw webwinkel.
  • Naam - dit is de naam die u net heeft ingevuld bij Zone. Dit is het land of landengebied waarvoor deze price matrix van toepassing is.
  • Verzendmethode - dit is de verzendoptie binnen een geïntegreerde verzendmethode die u gebruikt, zoals PostNL of bpost.
  • Belasting - selecteer hier het belastingtarief dat u hanteert voor de verzendmethode. Als u in het drop-downmenu geen belastingtarief ziet staan, dient u deze eerst aan te maken via ALGEMEEN > Instellingen > Belasting.
  • Gratis boven - boven dit bedrag is de verzending van de order gratis. Dit is inclusief BTW. Vult u hier 50 in, dan zijn alle orders boven € 50 gratis. Indien verzending nooit gratis is boven een bepaald bedrag, vul hier dan een heel hoog getal in, bijvoorbeeld 10000000.
 4. Vul bij de price matrix de juiste gewichtsklasses in en geef elke gewichtsklasse een eigen prijs. Indien u één prijstarief hanteert voor alle gewichten, dan kunt u de gewichtsklasses allemaal dezelfde prijs geven.
  • Weight from (gram) vul hier het minimale gewicht in per klasse, in grammen.
  • Weight to (gram) vul hier het maximale gewicht in per klasse, in grammen
  • Prijs incl BTW (Euro) vul hier de prijs in per gewichtsklasse. De prijs is in Euro.
  • + Add row standaard staan er 3 gewichtsklasses. Indien u extra gewichtsklasses wil aanmaken, dan kunt u klikken op +Add row.
   Zorg ervoor dat de som van alle producten binnen een gewichtsklasse vallen. Heeft u bij een product aangegeven dan het een gewicht heeft van 200 gram en een klant koopt er 2, dan is de som van de producten 400 gram. Dit gewicht dient in een gewichtsklasse te vallen.
 5. Klik rechts onderin op Opslaan, nadat alle gegevens zijn ingevuld.

Tabblad Landen

Na het invullen van alle gegevens, prijzen en gewichten dient u de landen toe te voegen waarvoor deze prijzen gelden.

 1. Klik rechts bovenaan het scherm op het tabblad Landen.
 2. In het overzicht staan alle landen waaruit u kunt kiezen. Heeft u bij Zone en Naam bijvoorbeeld Benelux ingevuld, dan dient u hier de landen Nederland, België en Luxemburg aan te vinken.
 3. Klik rechts onderaan op Opslaan.
De verzendkosten voor de landen die u hier aanvinkt zijn gelijk aan de verzendkosten die u aangeeft in de price matrix. Indien u voor elk land een aparte prijs wilt instellen, dan dient u voor elk land een aparte transporteur prijs aan te maken.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen